VOORWAARDEN

Een cliché, maar wel belangrijk!
Bij het maken van een afspraak bij Metlaufotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 

1. ALGEMENE ZAKEN

 • De foto’s op deze website mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Laura Hooijenga – de Beer. Bezoekers kunnen de foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming, op welke wijze dan ook, om te gebruiken.
 • Metlaufotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in een studio.
 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Metlaufotografie. Hiervoor gelden namelijk passende prijzen.Metlaufotografie is niet aansprakelijk voor het leveren van minder goede foto’s dan normaal. Door omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen.Metlaufotografie is op geen enkele manier aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het beeld matriaal op deze site.
 • Achteraf kan er geen beroep op Metlaufotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken.
 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct bij mij Metlaufotografie melden.
 • Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
 • Digitale beelden, wordt minimaal 6 maanden bewaard.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto’s te ontvangen, tenzij anders afgesproken.
 • Annuleren kan vooraf alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 • Annuleren binnen 12 uur voor de reportage graag telefonisch.
 • Annuleren voor een fotoshoot na reservering is alleen toegestaan met een geldige reden.
 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
 • Metlaufotografie is gerechtigd een reportage met een geldige reden te annuleren. Laura zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen.
 • Een huwelijksreportage kan worden geannuleerd, het voorschot wordt niet terug betaald evenals het werk wat de fotografe tot nu toe heeft gehad mbt tijd die verloren is gegaan aan voorbereidend werk.
 • Een fotoreportage vind altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip.
 • Ben je te laat voor je fotoshoot dan wordt het verkort op je reportage.
 • Metlaufotografie is ten allen tijden gerechtigd de dienst te stoppen als er sprake is van respectloos/ongewenst gedrag of agressie.

 

2. AUTEURSRECHTEN VAN DE FOTO’S

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Metlaufotografie.
 • Er wordt altijd toestemming gevraagd voor online of promotie gebruik.
 • Er mogen geen filters of eigen bewerkingen over mijn beelden.
 • Metlaufotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat.
 • Metlaufotografie garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

Parkeervergunning en reiskosten

De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp of de parkeer kosten op zich te nemen. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant.

Eventuele reiskosten bedragen € 0,45 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd.

De reisafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner of NS-tabel.

Betalingen en betalingstermijn

De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Metlaufotografie betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

Metlaufotografie mag bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van een product een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Metlaufotografie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Metlaufotografie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Metlaufotografie verlangt minimaal 100% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst en de klant zal voorafgaand aan de opdracht dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

3. PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS

 • Metlaufotografie zal in geen enkel geval persoonlijke privé gegevens openbaar maken.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken; voor- achternaam, telefoonnummer, e-mail, locatie gegevens, activiteiten op de website, browser en apparaat type.
 • Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor email en telefonisch contact. En afleveren van digitale beelden.
 • Metlaufotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.